skip to Main Content

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

 1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика» або «Політика конфіденційності») є невід’ємною частиною Умов користування Сайтом, укладених між відвідувачем (за текстом «Ви», «Користувач») та Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Волонтерська Спілка “ПОРУЧ”» (за текстом «Ми», «Фонд») стосовно використання сайту: https://www.poruch.org.ua/(за текстом «Сайт»).
 2. Всі терміни, що використовуються у цій Політиці з великої літери, і значення яких прямо не визначено у цьому документі, мають трактуватись так, як визначено в Умовах користування. У цій Політиці конфіденційності описані види особистої інформації, яку ми отримуємо від відвідувачів нашого Сайту, порядок її збирання, обробки та використання.
 3. Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності в будь-який час та з будь-якої причини, без додаткового повідомлення Вас про відповідні зміни.
 4. Ваше надання/розміщення інформації на Сайті є Вашою згодою зі змістом цієї Політики конфіденційності та означає, що Ви надаєте свій дозвіл на те, що Ми можемо збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює Вашу
  особу згідно з цією Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності, НЕ направляйте Нам будь-яку інформацію та негайно припиніть користування Сайтом.
 5. Дана Політика, а також діяльність Фонду, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими діями щодо персональних даних, регулюється:
  – Конституцією України;
  – Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2287-VI;
 6. – іншими чинними нормативними актами України, які регулюють питання захиступерсональних даних;
  – ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.
 7. До правовідносин, які виникають у Фонду у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.
 8. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

Визначення термінів

Згода – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання |і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;

Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних;

Файли сооkiе – це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп’ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Сайту, та які Сайт передає браузеру.

2. Види інформації, яку ми отримуємо та її використання

Ми збираємо Персональні дані лише у тому випадку, якщо Ви добровільно надали відповідну інформацію або чітко висловили згоду на її надання та/чи використання. До персональних даних, які ми збираємо, відноситься:

 • Інформація, що дозволяє встановити Вашу особу: Ми можемо збирати персональні дані, у випадках коли Ви вирішуєте взаємодіяти з Нами та надаєте відповідну інформацію шляхом зворотного зв’язку чи заповненням окремих контактних чи реєстраційних форм на Сайті, або іншим чином надаєте цю інформацію через Сайт, в тому числі, шляхом направлення запитів, здійснення благодійних внесків через Сайт тощо.
 • Персональні дані, окрім іншого, включають інформацію про Ваше ім’я,
  телефонний номер, адресу проживання, адресу електронної пошти, дані Ваших документів, дані, що містять інформацію про стан вашого здоров’я, соціальний статус та іншу чутливу інформацію.
 •  Вторинні (технічні) дані: коли Ви відвідуєте Сайт, певні дані автоматично
  записуються на сервери Фонду для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей за допомогою використання ряду технологій, включаючи, шале не обмежуючись, сооКіе5-файли, теги, відстеження Р
  адреси/відстеження  URL та інші інструменти. Записана інформація може містити назву Вашого інтернет-провайдера, в деяких випадках – Вашу ІР-адресу, дані про версію програмного забезпечення Вашого браузера, про операційну систему комп’ютера, з якого Ви відвідали Сайт, адреси веб-сайтів, які Ви відвідуєте одночасно з нашим Сайтом
  та, за можливості, Ваші параметри пошуку, що привели Вас на Сайт, мітки дати/часу, кількість кліків, переглянуту рекламу і таке інше. Ви можете заблокувати чи вимкнути сооkies-файли на Вашому комп’ютері, що обмежить збирання Вторинних даних, що здійснюється через використання сооkіеs-файлів, але в такому випадку Ви не зможете
  скористатися певними функціональними властивостями Сайту і Ваш користувацький досвід може зазнати негативних змін.
 • Ми можемо також використовувати інші послуги відстеження (програми третіх сторін), такі як Google Analytics, для того щоб зрозуміти та дослідити умови використання Вами нашого Сайту. Будь ласка, майте на увазі, що в Google Analytics інформація, надіслана Вашою програмою перегляду як частина запиту веб-сторінки, включаючи
  сооkies-файли та Вашу ІР адресу, збирається. У цьому випадку, Google також отримує цю інформацію, та її використання регулюється політикою конфіденційності Google та/чи
  оператором програмного забезпечення Google Analytics; Ми не є стороною Ваших відносин з третіми особами, такими як оператори Google Analytics тощо
 • Платіжна інформація: Ми прямо не збираємо інформацію про Ваші платіжні засоби, такі як банківські картки тощо. У разі якщо Ви бажаєте здійснити благодійний внесок через Сайт, Ви будете перенаправленні на веб-сайт третьої особи – платіжного оператора, через який можна здійснити такий платіж, Ваші платіжні дані будуть надані
  не Фонду, а оператору такого платіжного оператора. Будь ласка, зверніть увагу на те, що Ваші дані будуть оброблюватись такою третьою особою у відповідності до її політики конфіденційності або іншого договору, укладеного з Вами.
 • Персональні дані дітей: Ми не бажаємо збирати інформацію про відвідувачів, які не досягли віку 18 років. Ми просимо Користувачів, яким не виповнилось 18 років (далі – дитина) не надсилати на Нашу електронну адресу жодної особистої інформації. Якщо
  батьки або інші законні представники дитини виявлять, що дитина надала певну інформацію Сайту, і вважатимуть, що такі дані мають бути знищені, за їх зверненням Ми вживатимемо заходів, щоб видалити таку інформацію.

3. Використання інформації, яку ми отримуємо

 1. Ваші Персональні дані та інша надана Вами інформація використовуються тільки з тією метою, з якою Ви надаєте їх Нам.
 2. Ми використовуватимемо інформацію, надану Вами, з метою підтримки та організації зворотного зв’язку з Вами, покращення якості роботи Сайту, зручності його використання, організації надання благодійної допомоги, для направлення Вам кореспонденції, повідомлень, інформації, в т.ч. інформаційного, або промо характеру, для ведення Наших баз даних, в тому числі, бази контактів, відвідувачів, благодійників тощо, для здійснення статистичних, соціологічних та інших досліджень, для формування
  договорів та інших документів, які є необхідними для оформлення Наших з Вами відносин, а також для запобігання порушенням конфіденційності, правових норм або умов договорів.
 3. Ми використовуємо Ваші персональні дані для здійснення статутної діяльності та виконання зобов’язань відповідно до укладених з Вами правочинів продаємо інформацію третім особам.

4. Безпека даних

 1. Фонд зобов’язується дбайливо зберігати надану Вами інформацію та дані безпечно, а також вживати усіх запобіжних заходів для захисту інформації від втрати, неправильного використання або неправомірного внесення змін. Однак, жоден метод передачі інформації через мережу Інтернет чи мобільні засоби зв’язку, чи метод електронного зберігання не є безпечним на 100%. Відповідно, всупереч Нашим зусиллям, Ми не можемо гарантувати чи забезпечити безпеку будь-якої інформації, яку Ви Нам передаєте, за допомогою Нашого Сайту.
 2. Ви підтверджуєте, що розумієте описані вище ризики, зокрема, те, що надана Вами інформація може бути втрачена або отримана третіми особами, та особисто і самостійно нестимете всі ризики, пов’язані з цим.

5. Поширення інформації, яку ми отримуємо, третім особам

 1. Ми можемо передавати надану Вами інформацію третім особам виключно в мірі, об’єктивно необхідній для досягнення мети, описаної вище, чи для того, щоб захистити безпеку чи цілісність нашого Сайту, для застосування запобіжних заходів проти притягнення до відповідальності чи для сприяння судовим процесам або запитам інших державних органів; т у випадках передбачених законодавством України.

6. Посилання на інші ресурси

 1. Ви маєте усвідомлювати, що інші інтернет-сайти, посилання на які містяться на Сайті чи в листах електронної пошти Фонду, можуть мати власні положення стосовно збирання і обробки інформації, які можуть відрізнятися від цієї Політики конфіденційності. З метою забезпечення захисту конфіденційності інформації.
 2. Ми рекомендуємо Вам ознайомитись з положеннями |і політиками конфіденційності інших сайтів, програм чи інших електронних сервісів, на які містяться посилання.

7. Контакти

 1. Ви можете керувати обміном електронною поштою з Нами, включаючи відмову від отримання листів, звернувшись безпосередньо до Нас. Додатково, якщо Ви наддасте перевагу отриманню електронної пошти лише від Нас та забажаєте видалити Ваші дані, в т.ч. ім’я та адресу, з переліку, будь ласка, зверніться за адресою: foundation@poruch.org.ua
 2. Якщо у Вас виникли питання з приводу цієї Політики конфіденційності чи Ви вважаєте, що ми не дотримуємося цієї Політики конфіденційності, Ви можете написати нам на вказану адресу: foundation@poruch.org.ua
Back To Top