skip to Main Content
Умови використання

Оновлена версія від 25 травня 2023 року

1. Визначення термінів

 1. Сайт – веб-сайт Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Волонтерська Спілка “ПОРУЧ”», який знаходиться за адресою: https://www.poruch.org.ua/, створений для розміщення електронної (цифрової) інформації (інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо) з метою розповсюдження інформації про Фонд, проєкти та програми, а також щодо партнерів та співпрацю з ними.
 2. Власником Сайту є Фонд.
 3. Фонд – Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Волонтерська Спілка “ПОРУЧ”» зареєстрована у м. Київ по вулиця В’ячеслава Чорновола, 25, офіс 209, код ЄДРПОУ: 44892852.
 4. Умови користування – цей документ, який встановлює принципи та умови роботи Сайту та користування ним, права та обов’язки Користувачів, а також права та обов’язки Фонду.
 5. Користувач – фізична особа, юридична особа, а також організація, яка не є идичною особою, що будь-яким способом користується Сайтом.
 6. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, які роблять благодійні внески на користь Фонду, які останній використовує ідповідно до умов Збору або відповідно до Статуту.
 7. Бенефіціар – особа, яка потребує допомоги, в інтересах якої з метою допомоги Фонд може організовувати Збір, та якій Фонд надає благодійну допомогу з суми Пожертв.
 8. Пожертва – благодійний внесок, у розумінні положень Цивільного кодексу України, яку Користувач надає Фонду.Збір – збір коштів , який Фонд оголошує на Сайті на досягнення визначеної мети, або на статутні цілі Фонду у широкому розумінні.

2. Загальні положення

 1. Сайт є виключною власністю Фонду.
 2. Фонд надає Користувачам електронну адресу: foundation@poruch.org.ua призначену для зв’язку з ним, на яку Користувачі можуть надсилати Фонду будь-які запитання, пропозиції, зауваження та інформацію.
 3. Кожну згадку у контексті Умов, інформування або будь-яку іншу форму контакту з Фондом слід розуміти як надіслання повідомлення на електронну адресу (e-mail), вказану у попередньому пункті.
 4. Користування Сайтом, відбувається добровільно та безкоштовно. Користувач гарантує, що при використанні Сайту не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Сайту, перегляду/прослуховування, копіювання Матеріалів, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту.
 5. Кожен Користувач Сайту зобов’язаний ознайомитися з Умовами та виразити згоду на їх зміст. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує, що ознайомився з Умовами, розуміє їхній зміст і зобов’язуєтеся дотримуватися цих Умов у повному обсязі.
 6. Логотип та назва Сайту захищені правом та є власністю Фонду. Використовувати логотип або назву Сайту будь-яким способом без згоди Фонду, за винятком ситуацій, передбачених положеннями чинного законодавства, заборонено.
 7. Авторські права на графічні елементи Сайту та інші його елементи, які розмістив Фонд, а також на доступ до всього контенту Сайту належать виключно Фонду та третім особам, з якими Фонд уклав відповідні ліцензійні договори. Будь-яке копіювання, тиражування та розповсюдження елементів Сайту, а також доступ до повного вмісту Сайту без згоди Фонду, забороняється. Користувач, який передає Фонду для розміщення на Сайті: власне зображення, надає згоду що його фотозображення, окремих кадрів (частини), а також його ім’я будуть використовуватися, публічно демонструватися та розповсюджуватися Фондом. – зображення третьої особи, повинен мати згоду цієї особи на
  розповсюдження її зображення для розміщення на Сайті. Якщо у цієї особи немає повної дієздатності, згоду надає її законний представник. Територія, на яку розповсюджується така згода – територія всіх країн світу, без обмежень (у тому числі територія України). Строк дії згоди – необмежений.
 8. Фонд має право застосовувати будь-які заходи, що не суперечать чинному законодавству, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Сайту, дестабілізації роботи Сайту та інших дій, що можуть порушувати права і законні інтереси Сайту, Фонду і/або правовласників прав Матеріалів.

3. Збори та передача Пожертв

 1. Збори на Сайті публікуються виключно Фондом. Фонд може проводити збори як на Статутні цілі ( для реалізації програм, проектів тощо), так від від імені і на користь Бенефіціара.
 2. Пожертви не повертаються за винятком ситуацій, передбачених законодавством.
 3. Благодійники можуть переказувати Пожертви за допомогою Сервісів фінансового посередництва або шляхом здійснення переказу на банківський рахунок Фонду.
 4. Будь-які скарги, пов’язані з переказом Пожертви розглядатимуться у порядку, передбаченому розділом Скарги.
 5. Розрахунки транзакцій, пов’язаних з переказами Пожертв шляхом здійснення переказу, за винятком переказів, здійснених безпосередньо на рахунок Фонду, відбуваються за посередництвом розрахункового центру Сервісу фінансового посередництва. Фонд не несе відповідальності за платіжні дані, оброблювані Сервісом фінансового посередництва.
 6. Загальна сума Пожертв, які переказують Благодійники на Збір, оприлюднюється на Сайті, при чому ця сума – приблизна, і може відрізнятися від загальної суми переказаних Пожертв, у зв’язку з можливими перебоями у роботі банківської системи, або через інциденти з відсутністю відповіді платіжної системи тощо.
  Звіти про використання благодійних внесків готуються Фондом щомісяця до кінця наступного за звітним місяця та публікуються на Сайті.
 7. Благодійник може переказувати Пожертви анонімно.

4. Пожертви для осіб, в інтересах яких організовано Збір, обов’язки Фонду

 1. Організувати збір коштів на користь Бенефіціара шляхом розміщення інформації про Бенефіціара на своєму офіційному сайті, засобах масової інформації, соціальних мережах та проведення благодійних заходів, залучення третіх осіб, без обмеження територією. При цьому Фонд визначає самостійно тексти, форми та методи кампанії зі збору коштів на користь Бенефіціара, без фальсифікації будь-якої інформації про нього. Кошті зібрані у рамках Збору, використовуються Фондом відповідно до мети яка була заявлена при проведенні Збору. Сума пожертви може бути зменшена на суми Пожертв, щодо яких виник обов’язок повернення Благодійнику.
 2. У разі, якщо досягнути мету Збору неможливо з причин, що не залежать від Фонду, він негайно визначить іншу мету, на яку буде призначена сума Пожертви, виключно відповідно до положень Статуту.
 3. Після звершення Збору Фонд публікує на Сайті звіт за результатами публічного збору благодійних пожертви.
 4. Інша інформація, пов’язана зі Збором, розміщується на Сайті, якщо Користувач звернувся до Фонду з проханням цю інформацію опублікувати.
 5. Фонд має право припинити збір на користь Бенефіціара у випадку надання ним недостовірної інформації, відсутності комунікації та зв’язку з представниками Фонду, у разі смерті Бенефіціара тощо.
 6. Бенефіціар в односторонньому порядку має право відмовитися від отримання
  Пожертви або від збору коштів з наданням письмової заяви Фонду.
 7. У випадках, про які йдеться у п. 5, кошти, зібрані на момент припинення Збору використовуються на цілі, прописані в Статуті Фонду.

5. Заявки осіб, яким потрібна підтримка

 1. Кожен Користувач може заявити про потребу у допомозі у зв’язку з важким станом здоров’я або складною життєвою ситуацією надіславши звернення на електронну адресу: foundation@poruch.org.ua.
 2. Заявки розглядаються у послідовності їх реєстрації Фондом. У випадку
  затвердження Фондом заявки вам потрібно буде написати заяву про надання благодійної допомоги, а також, за необхідності, укласти з Фондом Договір.
 3. Фонд, прийнявши заявку, у тому числі після аналізу доданої до заявки інформації(медичної документації, довідок ВПО тощо) та кошторису, розгляне можливість про надання благодійної допомоги такій особі або щодо оголошення на Сайті Збору для особи. Рішення про оголошення або про відмову в оголошенні Збору Фонд надсилає шляхом повідомлення (e-mail), якщо Фонд не залишить заявку без відповіді.
 4. Фонд може без вказання причини залишити заявку без відповіді.
 5. Фонд не гарантує отримання необхідної допомоги в повному обсязі та у визначені строки, оскільки це залежить від наданих Благодійниками благодійних внесків та черги Бенефіціарів, що претендують на отримання допомоги.

6. Волонтери

 1. Якщо ви бажаєте допомогти Бенефіціарам Фонду, ви можете стати волонтером Фонду.
 2. Для того, щоб стати волонтером Фонду заповніть анкету що розміщена на Сайті у розділі “Про нас”.
 3. Представник Фонду зв’яжеться з вами за вказаними контактними даними й розповість, як і коли ви можете допомогти Фонду у благодійній діяльності. За вашою вимогою, Фонд укладає відповідний договір про провадження волонтерської діяльності.
 4. Особи, які не досягли 18 років, можуть стати волонтером Фонду, за умови надання батьками / законними представниками письмової згоди на провадження волонтерської діяльності на користь Фонду.

7. Персональні дані

 1. Уся інформація, що стосується обробки Фондом персональних даних
  Користувачів, розміщена в окремому документі – «Політика конфіденційності».

8. Скарги

 1. Кожен Користувач вправі подати скаргу щодо роботи Сайту, а також виконання обов’язків Фондом.
 2. Скарги необхідно направляти на електронну пошту Фонду: report@poruch.org.ua, вказуючи тему «Скарга» або у письмовій формі.
 3. Фонд наддасть відповідь на скаргу протягом 30 днів з дня її отримання.
 4. Відповідь на скаргу буде надіслана Користувачеві на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у рекламації, а у разі, якщо рекламація була заявлена у письмовій формі – на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у листі, або у письмовій формі на адресу, вказану у листі.
 5. Фонд заявляє, що скарги, які стосуються послуг, які надають треті особи, у тому числі які надаються Сервісами фінансового посередництва, розглядаються цими третіми особами згідно з умовами та у порядку, передбаченому у правилах надання послуг цими особами.

9. Зміни у Правилах

 1. Фонд зберігає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цих Умов шляхом розміщення оновленої версії на Сайті. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень до цих Умов означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
 2. Ці правила так само, як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
 3. Всі правовідносини, не врегульовані Правилам, регулюються чинним
  законодавством України.
Back To Top